skip to Main Content

งานประชุม the 31st World Congress of the ISHRS 2023 India

ปลูกผมแพทย์ อเมริกันบอร์ด American Board of Hair Restoration Surgery 

งานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ ISHRS 2023 กลับมาอีกครั้ง ปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย งานประชุมครั้งนี้จัดได้ยิ่งใหญ่สมคำรำ่ลือกับเป็นงานประจำปีของการปลูกผมระดับโลกจริงๆ งานประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อให้คุณหมอปลูกผมจากทั่วทุกมุมโลกได้มาหาความรู้และมาแชร์เทคนิคใหม่ๆ กันภายในงาน

ปลูกผมแพทย์ อเมริกันบอร์ด American Board of Hair Restoration Surgery 

ที่สำคัญภายในงานยังมีการรวบรวมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผมถาวรในรูปแบบต่างๆ มาโชว์ภายในงานอีกมากมาย อีกทั้งยังมีการรวบรวมแพทย์ปลูกผมอาวุโสที่มีประสบการณ์สูงจากทั่วทุกมุมโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมกับประสบการณ์ และเทคนิคดีๆ

ปลูกผม
ปลูกผม

เกี่ยวกับการปลูกผมถาวรแบบใหม่ ทำให้คุณหมอแพตตี้ของคลินิกเราได้ความรู้จากภายในงานครั้งนี้มาแบบเต็มรูปแบบเพื่อที่จะเอามาปรับใช้และพัฒนากับคลินิกปลูกผมของเราให้ดีมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ที่สำคัญภายในงานครั้งนี้มีการอัปเดตรูปแบบการเรียนรู้เทคนิคการปลูกผมที่ทำให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายไม่เจ็บลดความกังวลใจในการปลูกผม บวกกับการทำออกมาแล้วผลลัพธ์ต้องดีแนวไรผมต้องดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น 

ปลูกผม
ปลูกผม

เราสัญญาว่าหมอแพตตี้จะนำเทคนิคดีๆ จากงานประชุม the 31st World Congress of the ISHRS 2023 India และการนำเครื่องมือใหม่ๆ ที่ได้มาจากการประชุมครั้งนี้มาปรับใช้ พัฒนาทีมงานและกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผลลัพธ์ดีกว่าเดิม  รวมถึงการใช้เวลาพักฟื้นสั้นกว่าเดิม และทำได้เร็วกว่าเดิม

Back To Top