skip to Main Content
หัวล้าน

ผลงานของเรา

Celebrities Review

เรื่องเส้นผมไว้ใจหมอแพตตี้

ปลูกผมถาวรถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัตถการที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางของคุณหมอเป็นพิเศษ เส้นผมที่ปลูกผมไปนั้นจะงอกขึ้นหรือไม่ขึ้น หลักเกณฑ์หลักๆ ขึ้นอยู่กับคุณหมอและอุปกรณ์คลินิกปลูกผมที่ใช้ด้วย เท่านั้นยังไม่พอรวมถึงน้ำยาแช่กราฟท์ที่ต้องได้ประสิทธิภาพอีกด้วย ต้องขอขอบคุณสื่อต่างๆ ที่มอบความไว้วางใจให้คุณหมอแพตตี้ Hairtran Clinic คลินิกปลูกผมที่จะมาช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ

ปลูกผม
หัวล้าน

บริการของเรา

หัวล้าน
หัวล้าน
ปลูกผม

พญ. ภัคภิญญา แจ้งเจ็ดริ้ว

ด้วยองค์ความรู้เชิงวิชาการที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกา ตุรกี เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ตลอดจนประสบการณ์จริงในด้านศัลยกรรมปลูกผมที่สั่งสมมาตลอด 10 ปี พญ. ภัคภิญญา หรือคุณหมอแพตตี้ ซึ่งเป็นสมาชิก (Full member) ของสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (The International Society of Hair Restoration Surgery : ISHRS) และสมาชิกของสมาคมแพทย์ศัลยกรรมปลูกผมเอเชีย (AAHRS) คือผู้ชำนาญการที่คอยกำกับดูแลในทุกขั้นตอนของศัลยกรรมปลูกผมที่คลินิกปลูกผม HAIRTRAN CLINIC เพื่อให้ทุกผลลัพธ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมรับประกันผลลัพธ์ให้คุณอุ่นใจเหนือระดับ

อัปเดตรีวิวปลูกผมถาวร 9 เดือน

ปลูกผมถาวรปรับกรอบหน้าที่ Hairtran Clinic

Back To Top