skip to Main Content

หากคุณกำลังคิดว่าปลูกผมที่ไหนดี การศึกษาเรื่องราวของลูกค้าตัวจริงของเราเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนกัน เพราะนี่คือประสบการณ์จริงที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางสู่การมีผมใหม่ แล้วคุณจะพบว่า Hairtran Clinic คือคลินิกปลูกผมที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์ คำถามที่ว่าปลูกผมที่ไหนดี ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุณตัดสินใจได้ไม่ยากเลย!

บริการของเรา
Back To Top